Pogoji poslovanja

 • Naročnik poda ponudbo za nakup ali prodajo vselej pisno, in sicer osebno (podpiše naročilo) ali preko e-pošte ali faxa (v nadaljevanju: naročilo) v okviru našega delovnega časa, in sicer od ponedeljka do petka od 9 do 15 ure.
 • Pogodba je sklenjena s trenutkom, ko naročnik nakaže vso kupnino na račun naše družbe.
 • Za naročila veljajo aktualne cene iz našega cenika. V primeru, da je cenik že spremenjen in ravno poteka postopek objave korekcij na spletnih straneh, bomo naročnika o tem nemudoma obvestili.
 • Stroški varovanega transporta plemenitih kovin od družbinega dobavitelja do poslovnih prostorov naše družbe na Ankaranski cesti 7b v Kopru so že vključeni v ceni.
 • Pogodbena cena velja za izročitev blaga v naših poslovnih prostorih na Ankaranski cesti 7b v Kopru. V primeru dostave na s strani naročnika naveden naslov je naročnik dolžan plačati še stroške dostave.
 • Naročnik plača celotno kupnino vnaprej, in sicer najkasneje v roku 24 ur po akceptu naročila. To je potrebno zato, ker naša družba takoj po sklenitvi pogodbe zaradi zagotovitve cene naroči plemenito kovino.
 • Če kupnino namesto naročnika plača tretja oseba, mora naročnik pred prevzemom izročiti naši družbi pisno izjavo osebe, ki je izvršila plačilo, da je plačilo izvršila za račun naročnika in da ni zadržkov za izročitev plačanega naročniku.
 • Naročnik je seznanjen, da naša družba kupuje plemenite kovine od kovnic oz. veletrgovcev, zato ima v primeru določenih razmer na trgu (npr. povečano povpraševanje, izredne razmere, ipd.) pravico do podaljšanja roka dobave če in kot ga utemeljujejo zgoraj navedene razmere oz. okoliščine, s čimer z oddajo naročila kupec soglaša.
 • Naša družba ni kakorkoli zavezana sprejeti (akceptirati) naročila za nakup ali prodajo, ampak si za to vedno pridržuje diskrecijsko pravico.
 • Naša družba pri svojem delu striktno upošteva zakonska določila iz področja varovanja osebnih podatkov.
 • Pridržujemo si pravico dobaviti enakovredne izdelke drugih enakovrednih in kvalitativno enako rangiranih proizvajalcev. V vsakem primeru gre za preverjene zlate palice čistosti 999,9/1000. Dimenzije zlatih palic (ob enaki skupni teži) lahko med različnimi proizvajalci dimenzijsko variirajo (višina, širina, debelina).

Izključitev odgovornosti

Spletne strani Edisontrade so postavljene in vzdrževane z največjo možno mero skrbnosti. Kljub temu podjetje Edisontrade, d.o.o. ne more jamčiti za ažurnost, točnost ali pravilnost vseh informacij na straneh. Vse informacije na spletnih straneh se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila in so informacijskega značaja.

Varstvo osebnih podatkov

Podjetje Edisontrade d.o.o. posluje v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov. Naše temeljno vodilo je stroga profesionalnost pri obravnavi strank in molčečnost glede identitete strank ter vrste in količine naročil.

Upravljavec

Upravljavec osebnih podatkov v pomenu, kot ga določata Splošna uredba EU o varstvu osebnih podatkov in veljavni zakon, ki ureja varstvo osebnih podatkov – GDPR:

Edisontrade d.o.o.
Ankaranska cesta 7b. 6000 Koper,
Slovenija
Telefon: +386/(0)590 87 640
e-mail: info@edisongold.com
Več informacij najdete na spletni strani podjetja www.edisongold.com.

Soglasje
Osebne podatke, ki nam jih posredujete ob izpolnitvi oziroma oddaji obrazca, registracije, prijave ali naročilnice, družba Edisontrade obdeluje z vašim jasnim in nedvoumnim soglasjem, ki temelji na členu 6 (1), (a) Splošne uredbe EU o varstvu osebnih podatkov (GDPR). Z namenom izboljšave kakovosti naših produktov in storitev in za statistične namene, v zvezi z elektronskimi sporočili, ki vam jih pošiljamo, obdelujemo tudi podatke o prikazih prejetih sporočil in klikih na povezave v prejetih sporočilih.

Soglasje lahko kadarkoli umaknete z izjavo preko elektronske pošte na naslov info@edisontrade.com. V primeru umika soglasja, vaših podatkov ne bomo več uporabljali. Morebiten umik soglasja ne vpliva na zakonitost obdelave vaših osebnih podatkov v času, preden je bil umik podan.

Vaše pravice
V skladu z določili Splošne uredbe EU o varstvu osebnih podatkov GDPR imate pravico do dostopa do vaših osebnih podatkov, pravico do popravka, pravico do izbrisa, pravico do prenosljivosti, pravico zahtevati omejitev obdelave osebnih podatkov in pravico do ugovora. Vaše podatke lahko kadarkoli pregledate ter spremenite.

Pri uveljavljanju vseh vaših pravic ali pri pridobivanju dodatnih informacij nas lahko kontaktirate na info@edisontrade.com. Vašo vlogo bomo obravnavali in nanjo odgovorili v skladu z GDPR.

Če menite, da so kršene vaše pravice ali predpisi o varstvu osebnih podatkov se lahko pritožite pristojnemu državnemu organu, Informacijski pooblaščenec Republike Slovenije (Zaloška 59, 1000 Ljubljana, telefon: 01 230 97 30, faks: 01 230 97 78, gp.ip@ip-rs.si).

Čas hrambe osebnih podatkov
Edisontrade d.o.o. hrani vaše osebne podatke toliko časa, kolikor je to potrebno za namen pošiljanja ponudbe o nakupu zlata po borzni ceni oziroma za izvedbo spletnega nakupa in boljše uporabniške izkušnje, na katero ste se prijavili oziroma naročili.

V primeru, da ne želite več prejemati vsebin s strani družbe Edisontrade ali v primeru, da umaknete svoje soglasje za obdelavo osebnih podatkov za ta namen, bomo vaše podatke v sistemu družbe Edisontrade blokirali.
Rok hrambe osebnih podatkov se lahko razlikuje glede na veljavno sektorsko zakonodajo. V primeru, ko veljavna sektorska zakonodaja določa obvezne roke za hrambo osebnih podatkov, družba Edisontrade izbriše osebne podatke po poteku z zakonom predpisanega obveznega roka.

 

Piškotki

Piškotki zagotavljajo uporabniku prijazno uporabniško izkušnjo. Interaktivnost med uporabnikom in spletnim mestom je s pomočjo piškotkov hitrejša in enostavnejša. Z njihovo pomočjo si spletno mesto zapomni posameznikove nastavitve in želje, uporabniku je tako ob naslednjem obisku samodejno prikazana vsebina, ki jo želi in na način, kot si jo želi prikazati.

Piškotki nam omogočajo na podlagi preteklih obiskov izvedeti kakšne vsebine želite videti in tako lažje prilagajmo spletno mesto vašim potrebam. S pomočjo piškotka prepoznamo napravo s katero brskate (računalnik, tablica, mobitel) in tako prilagodimo prikaz vsebine vaši napravi.

Katere piškotke uporablja naše spletno mesto:

[cookies]

Izbris podatkov

Vnesite email naslov ter prepošljemo vam vse podatke kateri so bili z naše strani zabeleženi ter katere na vašo željo odstranimo.

Call Now Button
× Chat?